Årsarkiv 2012

Nyttig seminar om entreprenørskap i utdanningen

Sammen med Høgskolen i Lillehammer og NIFU arrangerte Østlandsforskning (ØF) seminaret Entreprenørskap i utdanningen: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Seminaret ble holdt på Storhove tirsdag 27. november.

Flere av foredragene var basert på NIFU og ØFs følgeforskning av den norske satsingen på entreprenørskap i utdanningen for 2009-2014. Olav Spilling presenterte en midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen, mens Sven Erik Hagen diskuterte samfunnseffekter. Vegard Johansen og Liv Anne Støren ga et innblikk i hvilken betydning entreprenørskapsopplæring har for elevers og studenters entreprenørielle ferdigheter og akademiske prestasjoner.

Karensdag minsker ikke sykefraværet

Det nytter ikke å straffe syke viser forskning gjennomført av Østlandsforskning. Hvis karensdager hadde hatt en effekt, skulle svenskene vært mer på jobb enn nordmenn når de var syke. Men i vårt datamateriale ser vi tvert imot at svenskene i sykmeldtgruppen har vært mindre på jobb enn nordmenn. For normalbefolkningen er det mer eller mindre… Les mer »

Hva er LEAN og hvorfor er LEAN viktig?

lean

Lean er en virksomhetsfilosofi og metodikk som har fått stor oppmerksomhet de senere årene innen industri, service og offentlig virksomhet. Tom Johnstad ved Østlandsforskning har bidratt i denne boken sammen med tre andre forfattere.

Boken handler om hva Lean er og hvorfor Lean er viktig. Det er Raufoss industrier som brukes som eksempel i boken. Finansiering av boken er gjort med midler fra VRI Innlandet og Hovedorganisasjonen Fellestiltak.