Månedsarkiv november 2012

Nyttig seminar om entreprenørskap i utdanningen

Sammen med Høgskolen i Lillehammer og NIFU arrangerte Østlandsforskning (ØF) seminaret Entreprenørskap i utdanningen: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Seminaret ble holdt på Storhove tirsdag 27. november.

Flere av foredragene var basert på NIFU og ØFs følgeforskning av den norske satsingen på entreprenørskap i utdanningen for 2009-2014. Olav Spilling presenterte en midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen, mens Sven Erik Hagen diskuterte samfunnseffekter. Vegard Johansen og Liv Anne Støren ga et innblikk i hvilken betydning entreprenørskapsopplæring har for elevers og studenters entreprenørielle ferdigheter og akademiske prestasjoner.

Vold mot kvinner

ansatt 0006

ØF-forsker Vigdis Olsvik er invitert til å delta i to viktige faggrupper innen feltet vold mot kvinner.

På bakgrunn av hennes forskning om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne, har Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) invitert Vigdis til å sitte i referansegruppa for forskningsprosjektet om tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne som NOVA skal gjennomføre på oppdrag av direktoratet. 

Karensdag minsker ikke sykefraværet

Det nytter ikke å straffe syke viser forskning gjennomført av Østlandsforskning. Hvis karensdager hadde hatt en effekt, skulle svenskene vært mer på jobb enn nordmenn når de var syke. Men i vårt datamateriale ser vi tvert imot at svenskene i sykmeldtgruppen har vært mindre på jobb enn nordmenn. For normalbefolkningen er det mer eller mindre… Les mer »