Månedsarkiv mai 2012

Registrering av prosjekt

Når du har fått et prosjekt må du registrere det og få et prosjektnummer av administrasjonen. Denne registreringen gjør du ved å fylle ut skjemaet som du finner via lenken under. Bruk passordet: prosjekt= Registrering av prosjekt.

Registrering av søknad

Benytt lenken under for å registere nye søknader fra ØF eller søknader der ØF deltar sammen med andre. Etter utfylling blir skjema sendt til administrasjonen. Opplysningene her blir dermed grunnlag for informasjon om mulige inntekter. Skjemaet skal nyttes for søknader som er sendt. Registrering gjør du via lenken og du logger på skjemaet ved å… Les mer »

Dette er Østlandsforskning

gruppe

(Copyright: Fotograf Katrine, Lillehammer) Østlandsforskning (ØF) er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedsete i Lillehammer. ØF har også virksomhet i Hamar. Ved inngangen til 2012 hadde ØF totalt 33 ansatte, hvorav 30 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Seks ansatte har professorkompetanse, ytterligere 10 forskere har doktorgrad, mens to andre… Les mer »

Forskningsområder

Velferd, organisasjon og kommunikasjon (VOK) Østlandsforskning gjennomfører en rekke prosjekter innafor temaene velferd, organisasjon og kommunikasjon for offentlige og private oppdragsgivere på regionalt og nasjonalt nivå. Vi som arbeider innen feltet gjennomfører  forsknings-, utrednings- og evalueringsoppdrag, i tillegg til at vi gir prosessbistand på flere områder. Vi legger opp til et nært samarbeid med oppdragsgivere… Les mer »

Interkommunalt plansamarbeid

kart

Ny rapport fra NIBR og ØF

Det interkommunale plansamarbeidet på landsbasis er i liten grad retta mot oppgaver etter plan- og bygningsloven, viser ny samarbeidsrapport fra NIBR/ØF.

Plankompetanse er distriktskommunenes mest akutte planutfordring, og et interkommunalt plansamarbeid etter en modell for administrativt vertskommunearbeid ser ut til å være en godt egna modell for å styrke plankompetansen. Det viser den nye NIBR/ØF-rapporten Interkommunalt plansamarbeid utarbeida av forsker Kjell Harvold, Norsk institutt for by- og regionforskning og forsker Terje Skjeggedal, ØF, etter oppdrag fra Distriktssenteret.

Regional utvikling i Hordaland

florida

Utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det i denne rapporten gjennomført analyser med formål om å få fram sammenhenger i den regionale utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig regional utvikling. Richard Floridas teorier om ”The Creative Class” er… Les mer »