Skoleåret 2006/07 evaluerte Østlandsforskning prosjektet Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften. Prosjektet handlet om å implementere inkluderende arbeidsliv i ungdomsbedrifter, og siktemålet var å bedre trivselen og redusere fraværet i ungdomsbedrifter. I 2008 begynte Akershus fylkeskommune, NAV Akershus, Ungt Entreprenørskap Akershus og Østlandsforskning en ny studie. Denne studien har fokusert på fravær og trivsel i videregående opplæring, og sluttproduktet er denne rapporten. Rundt 300 elever ved syv videregående skoler i Akershus er fulgt i skoleåret 2008/09. Det er gjort fire kvantitative datainnsamlinger: to elevundersøkelser om trivsel, en måneds fraværsregistrering i ungdomsbedrifter, og innhenting av skolenes fraværsstatistikk. Studien viser hvilke faktorer som spiller inn på elevers fravær og trivsel i videregående opplæring. Studien viser også hvilke faktorer som spiller inn på elevers fravær og trivsel i ungdomsbedrifter.

Bestill rapport

Trivsel og fravær i videregående opplæring | (rapportnr. 200908)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 150,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X