Formålet med prosjektet har vært å foreslå tiltak som får ned kostnadene med 5 prosent i verdikjeden fra skog til industri fra salget og innkjøpet, via avvirkningskostnader og til og med transportkostnader til industriens mottakssted. Sammenligningsgrunnlaget er tilsvarende skogbruk i Sverige og Finland. Kostnadene i den norske verdikjeden var grovt stipulert til 200 kr per kbm på et volum på 4 mill.kbm, totalt 800 mill.kr. Kostnadsmålet er 40 mill.kr. Prosjektets mål har vært å utrede, identifisere og foreslå tiltak for å nå dette måltallet.
Mjøsen Skog har vært prosjektansvarlig. Innovasjon Norge i Hedmark og Oppland har finansiert prosjektet.

Bestill rapport

Effektivisering i den skogbaserte verdikjeden -fra innkjøp til industri | (rapportnr. 201607)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 200,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X