Kategoriserte innlegg: Organisering

ØF + HINN = snart sant

Østlandsforskning har alltid hatt et nært samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Nå er vi i en prosess om virksomhetsoverdragelse med virkning fra 1.januar 2019. Høgskolestyret vedtok i sitt møte torsdag 3. mai avtalen om overdragelse av virksomheten i Østlandsforskning. Styret i Østlandsforskning AS skal behandle samme sak i slutten av mai. Les mer om dette… Les mer »

Strategi for styrket forskningsaktivitet i Østlandsforskning

Det siste halvåret har Østlandsforskning gjennomført en grundig strategiprosess. Nå er den nye strategiplanen ferdigstilt, og instituttet vil arbeide målrettet med å styrke kvalitet og volum av sine kjerneaktiviteter. Last ned dokumentet Strategisk utvikling av Østlandsforskning AS mot 2020. For å møte utfordringene i FoU-sektoren, skal instituttet utvikle sitt tyngdepunkt mot oppdrags- og bidragsprosjekter innen de… Les mer »

Ny styreleder i Østlandsforskning AS

I generalforsamling den 28.april ble Hilde Ulvatne Marthinsen valgt til ny styreleder (for 1 år) i Østlandsforskning AS. Hun er samtidig valgt inn i styret for 2 år. Marthinsen overtar lederrollen etter Mari Skjærstad, som har vært styreleder i to perioder. Skjærstad ble i dagens styremøte og generalforsamling takket for den innsatsen hun har gjort… Les mer »

Bok om Raufoss transformasjon

Forsker i Østlandsforskning og professor i organisasjon og innovasjon ved Høgskolen i Gjøvik, Tom Johnstad presenterte nylig boka ‘Fra konsern til klynge’. Boka er skrevet sammen med historiker Harald Utter og handler om de siste 18 års utvikling i Raufossmiljøet. Boka ble anmeldt i en kronikk i Oppland Arbeiderblad av Jens Olai Jensen: Dramaet fra konsern til klynge…. Les mer »