Kategoriserte innlegg: Organisering

Østlandsforskning flytter 5. desember

Fra 1.januar 2019 blir Østlandsforskning et institutt under Handelshøgskolen i Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ansatte, prosjekter og øvrige forpliktelser ved Østlandsforskning AS, videreføres i Høgskolen i Innlandet. E-faktura adresse, postadresse og organisasjonsnummer per 1.1.2019 finner du her (PDF)  Virksomhetsoverdragelsen innebærer at Østlandsforsknings ansatte på Lillehammer-kontoret også fysisk flytter til Høgskolen i Innlandet,… Les mer »

Østlandsforskning blir del av HINN per 1.1.2019

Kongen i Statsråd har besluttet at den faglige virksomheten og ansatte ved Østlandsforskning AS kan overføres til Høgskolen i Innlandet (HINN). Samtidig vedtok generalforsamlingen i Østlandsforskning oppløsning av Østlandsforskning AS. Dette betyr at alt det formelle er på plass for virksomhetsoverdragelsen av forskningsinstituttet til HINN per 1.januar 2019. Østlandsforskning AS blir et institutt under Handelshøgskolen Innlandet… Les mer »

ØF + HINN = snart sant

Østlandsforskning har alltid hatt et nært samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Nå er vi i en prosess om virksomhetsoverdragelse med virkning fra 1.januar 2019. Høgskolestyret vedtok i sitt møte torsdag 3. mai avtalen om overdragelse av virksomheten i Østlandsforskning. Styret i Østlandsforskning AS skal behandle samme sak i slutten av mai. Les mer om dette… Les mer »

Strategi for styrket forskningsaktivitet i Østlandsforskning

Det siste halvåret har Østlandsforskning gjennomført en grundig strategiprosess. Nå er den nye strategiplanen ferdigstilt, og instituttet vil arbeide målrettet med å styrke kvalitet og volum av sine kjerneaktiviteter. Last ned dokumentet Strategisk utvikling av Østlandsforskning AS mot 2020. For å møte utfordringene i FoU-sektoren, skal instituttet utvikle sitt tyngdepunkt mot oppdrags- og bidragsprosjekter innen de… Les mer »

Ny styreleder i Østlandsforskning AS

I generalforsamling den 28.april ble Hilde Ulvatne Marthinsen valgt til ny styreleder (for 1 år) i Østlandsforskning AS. Hun er samtidig valgt inn i styret for 2 år. Marthinsen overtar lederrollen etter Mari Skjærstad, som har vært styreleder i to perioder. Skjærstad ble i dagens styremøte og generalforsamling takket for den innsatsen hun har gjort… Les mer »

Bok om Raufoss transformasjon

Forsker i Østlandsforskning og professor i organisasjon og innovasjon ved Høgskolen i Gjøvik, Tom Johnstad presenterte nylig boka ‘Fra konsern til klynge’. Boka er skrevet sammen med historiker Harald Utter og handler om de siste 18 års utvikling i Raufossmiljøet. Boka ble anmeldt i en kronikk i Oppland Arbeiderblad av Jens Olai Jensen: Dramaet fra konsern til klynge…. Les mer »