Ledelse

Tonje Lauritzen

Instituttleder

Tonje Lauritzen (1975) er sosiolog fra NTNU med fagene historie, samfunnsgeografi og kulturforståelse i fagkretsen. Hun har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2007 og er fra...

Administrasjon

Katrin Austnes

Personal og økonomi ansvarlig

Katrin Austnes er prosjektøkonom. Austnes er utdannet som reiselivskandidat ved Høgskolen i Lillehammer, med påfølgende pedagogikk grunnfag. Hun har lang arbeidserfaring innen...

Windy Kester Moe

Kommunikasjonsrådgiver

Windy Kester Moe jobber med utvikling av Østlandsforsknings nettside, sosiale medier og forskningsformidling. I tillegg bistår hun forskere med formidling av resultatene fra...

Forskere

Per Kristian Alnes

Forsker 2

Per Kristian Alnes arbeider i hovedsak med regional næringsutvikling og økonomi. Han er prosjektleder i Norges Banks regionale nettverk - Innlandet. Per 1.1.2020 er han...

Torhild Andersen

Forsker 2

Torhild Andersen har de seneste årene vært involvert i flere forskningsprosjekt knyttet til Kunnskapsverket (nasjonalt senter for kulturelle næringer) med fokus på...

Tor Arnesen

Forsker 1

Tor Arnesen forskning inkluderer studier av utvikling i og forvaltning av utmarksressurser, særlig med vekt på rekreasjon og fritidsboliger og mer generelt på vern og bruk av...

Hans Olav Bråtå

Forsker 1

Hans Olav Bråtå er geograf fra Universitetet i Oslo med biologi, kjemi og statsvitenskap i fagkretsen. Han har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2002, og var før det...

Winfried Ellingsen

Forsker 1

Winfried Ellingsen er samfunnsgeograf og jobber som forsker 1 med prosjekter innen Østlandsforsknings satsingsområde regional utvikling i fjellområdene. Ellingsen...

Birgitta Ericsson

Forsker 1

Birgitta Ericsson er forsker 1 ved Østlandsforskning i Lillehammer med lang og variert praksis fra forskning og undervisning. Hun er samfunnsplanlegger med...

Stine Kvamme

Forsker 3

Stine Kvamme ble ansatt i Østlandsforskning i 2016 og jobber på prosjekter innen bioøknomi og utvikling i fjellområder. Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges...

Asbjørn Kårstein

Forsker 2

Asbjørn Kårstein ble ansatt i Østlandsforskning i 2016 og jobber med prosjekter innenfor entreprenørskap i utdanning. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra...

Merethe Lerfald

Forsker 2

Merethe Lerfald er cand. agric. fra Norges landbrukshøgskole (nå Universitet for miljø og biovitenskap). Hun har vært ansatt som forsker ved Østlandsforskning fra september...

Per Olav Lund

Forsker 2

Per Olav Lund arbeider mest med økonomiske analyser av privat og offentlig sektor. Han inngår i teamet som arbeider med Norges Banks regionale nettverk. Her intervjues i...

Kristine Lundhaug

Forsker 3

Kristine Lundhaug er sosiolog. Hun har for tiden permisjon fra Østlandsforskning for å være stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik. Lundhaug har tatt...

Iveta Malasevska

Forsker 3

Iveta Malasevska har en PhD i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet. I doktorgradsoppgaven diskuterte hun hvordan skidestinasjoner...

Eivind Merok

Forsker 2

Eivind Merok er historiker og økonom med utdanning fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Merok ble ansatt ved Østlandsforskning i 2013 og arbeider med et...

Vigdis Mathisen Olsvik

Forsker 2

Vigdis Mathisen Olsvik har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Tromsø med tilleggsfagene historie og fransk, samt Ph.D. studier ved Syracuse University, USA og  NTNU,...

Maria Røhnebæk

Forsker 2

Maria Røhnebæk er forsker 2 ved Østlandsforskning. I tillegg er hun postdoktor på Høgskolen i Innlandet ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring. Røhnebæk har...

Mona Stokke

Forsker 2

Mona Stokke er utdannet cand.paed ved Universitetet i Oslo med spesialiseringen «Undervisning, veiledning og ledelse». Mona Stokkes forskning har i hovedsak vært kvalitativt...

Mette Sønderskov

Mette Sønderskov har en doktorgrad i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor fra Høgskolen i Innlandet. Hun disputerte i 2019 med avhandlingen...

Tilknyttede forskere

Thor Flognfeldt

Forsker 1

Thor Flognfeldt har en bistilling i Østlandsforskning, her jobber han mest med prosjekter om fritidsboliger og reiseliv. Flognfeldt ble utdannet Filosofie Licentiat i...

Bjørnar Sæther

Forsker 1

Bjørnar Sæther er professor i økonomisk geografi ved Universitetet i Oslo og har en bistilling i Østlandsforskning. Hans ekspertise i økonomisk geografi legger vekt på...