Ledelse

Tonje Lauritzen

Direktør

Tonje Lauritzen (1975) er sosiolog fra NTNU med fagene historie, samfunnsgeografi og kulturforståelse i fagkretsen. Hun har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2007 og er fra...

Merethe Lerfald

Forskningsleder

Merethe Lerfald er cand. agric. fra Norges landbrukshøgskole (nå Universitet for miljø og biovitenskap). Hun har vært ansatt som forsker ved Østlandsforskning fra september...

Administrasjon

Katrin Austnes

Personal og økonomi ansvarlig

Katrin Austnes er utdannet som reiselivskandidat ved Høgskolen i Lillehammer, med påfølgende pedagogikk grunnfag. Hun har lang arbeidserfaring innen hotellbransjen med ulike...

Ann Iren Linnerud

Førstesekretær

Ann Iren Linnerud er utdannet Høgskoleingeniør i grafiske fag ved Høgskolen i Gjøvik. Hun har også Bedriftsøkonomistudiet fra BI. I tillegg har hun også årsstudiet i...

Windy Kester Moe

Kommunikasjonsrådgiver

Windy Kester Moe er utdannet ved Journalisthøgskolen i Utrecht, Nederland og Danmarks journalisthøjskole i Århus. Hun har lang erfaring som reporter for nederlandske og norske...

Forskere

Per Kristian Alnes

Forsker 2

Per Kristian Alnes er utdannet sosialøkonom fra UIO 1994. Han arbeidet i Vegdirektoratet fra 1994-1996 med trafikk- og økonomianalyser. I perioden 1996-2000 arbeidet han i...

Torhild Andersen

Forsker 2

Torhild Andersen er utdannet cand.polit. i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, fra Universitetet i Tromsø i 1996. Hun har også videreutdanning i veiledning og...

Tor Arnesen

Forsker 1

Tor Arnesen er sivilingeniør med teknisk biokjemi som spesialisering. Han har videre en magistergrad i filosofi. Han har vært ansatt i Østlandsforskning siden 1988. Han har...

Mari Bjerck

Forsker 2

Mari Bjerck har en PhD i Organisation and Management ved Copenhagen Business School med en antropologisk studie av arbeidsbekledning og kvinner i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet...

Hans Olav Bråtå

Forsker 1

Hans Olav Bråtå er geograf fra Universitetet i Oslo med biologi, kjemi og statsvitenskap i fagkretsen. Han har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2002, og var før det...

Winfried Ellingsen

Forsker 1

Winfried Ellingsen er samfunnsgeograf og jobber som forsker 1 med prosjekter innen Østlandsforsknings satsingsområde regional utvikling i fjellområdene. Ellingsen...

Birgitta Ericsson

Forsker 1

Birgitta Ericsson er forsker 1 ved Østlandsforskning i Lillehammer med lang og variert praksis fra forskning og undervisning. Hun er samfunnsplanlegger med...

Stine Kvamme

Forsker 3

Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Hennes masteroppgave het ‘Samspill mellom elektrisitet og fjernvarme : er...

Per Olav Lund

Forsker 2

Per Olav Lund er siviløkonom fra BI med spesialisering innenfor anvendt organisasjon og virksomhetsutvikling, og en master i offentlig ledelse fra Høyskolen i Hedmark. Han...

Iveta Malasevska

Forsker 3

Iveta Malasevska har en PhD i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet. I doktorgradsoppgaven diskuterte hun hvordan skidestinasjoner...

Eivind Merok

Forsker 2

Eivind Merok er historiker og økonom med utdanning fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Merok ble ansatt ved Østlandsforskning i 2013 og arbeider med et...

Vigdis Mathisen Olsvik

Forsker 2

Vigdis Mathisen Olsvik har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Tromsø med tilleggsfagene historie og fransk, samt Ph.D. studier ved Syracuse University, USA og  NTNU,...

Mona Stokke

Forsker 2

Mona Stokke er utdannet cand.paed ved Universitetet i Oslo med spesialiseringen «Undervisning, veiledning og ledelse». Mona Stokkes forskning har i hovedsak vært kvalitativt...

Tilknyttede forskere

Trude Hella Eide

Forsker 2

Trude Hella Eide er forsker 2 ved Østlandsforskning og sosialantropolog fra NTNU med statsvitenskap, historie og religionsvitenskap i fagkretsen. Hun har vært ansatt som forsker...

Kari Emilsen

forsker 1

Kari Emilsen er sosiolog fra NTNU og har lang fartstid på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Til daglig arbeider hun på DMMH som...

Thor Flognfeldt

Forsker 1

Thor Flognfeldt ble utdannet Filosofie Licentiat i Kulturgeografi med økonomisk geografi fra Lunds Universitet i Sverige i 1973. Han arbeidet ved utvalg for Reiselivsforskning...

Atle Hauge

Forsker 1

Atle Hauge er professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet og tilknyttet Østlandsforskning på prosjektbasis. Han har et hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet...

Vegard Johansen

Forsker 1

Vegard Johansen (born 1978) received a PhD in Political Science in 2009. He was appointed Research Professor at the Eastern Norway Research Institute in 2011. Since 2018 he is...

Asbjørn Kårstein

Forsker 2

Asbjørn Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole (1991), cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra NTNU (1998), og PhD i tverrfaglige...

Kristine Lundhaug

Forsker 3

Kristine Lundhaug er sosiolog. Hun har tatt utdanningen sin fra NTNU, University of California, Berkeley og Universitetet i Nordland, med fagene familiesosiologi og...

Kjell Overvåg

Forsker 1

Kjell Overvåg er samfunnsgeograf fra NTNU og Universitetet i Oslo, samt diplomkandidat i reiseliv fra Høgskolen i Lillehammer. Han er professor i reiselivsfag på Høgskolen i...

Maria Røhnebæk

Forsker 2

Maria Røhnebæk er forsker 2 ved Østlandsforskning. I tillegg er hun postdoktor på Høgskolen i Innlandet. Røhnebæk har hovedfag i sosialantroplogi og PhD i Teknologi,...

Olav Spilling

Forsker 1

Olav R. Spilling er ansatt i II-stilling som forsker 1 i Østlandsforskning. Han er nå formelt pensjonist. Han har tidligere vært ansatt som forsker 1 ved NIFU – Nordisk...

Bjørnar Sæther

Forsker 1

Bjørnar Sæther er professor i økonomisk geografi ved Universitetet i Oslo og har en bistilling i Østlandsforskning. Hans ekspertise i økonomisk geografi legger vekt på...