Created with GIMP

www.fjell-forsk-nett.no

-Vi skal få opp relevant kunnskap for fjellområdene og drøfte hva som er viktig for å ha en positiv utvikling i disse områdene.

Dette sier samfunnsgeograf Kjell Overvåg, den første styreleder i det nylig opprettede nettverket fjell-forsk-nett. Nettverket hadde sitt første årsmøte forrige uke, der Overvåg ble valgt for en to-årsperiode. Fjell-forsk-nett ble initiert i fjor sommer og har foreløpig 10 forskningsinstitutter som deltakere. Formålet er å styrke forskning på fjellområder og stimulere til en kunnskapsbasert utvikling i fjellregionene.

-Vekst langs kysten har hatt mye fokus, men det er fjellområdene som kanskje har størst utfordringer når man ser på for eksempel sysselsetting, befolkningsvekst og regional utvikling, sier Overvåg, som i en årrekke har forsket på blant annet fritidsboliger, reiseliv og fjellpolitikk.

Fjell-forsk-styre fjell-forsk-nettnett er unikt i norsk sammenheng. –Begrepet fjellforskning har ikke eksistert lenge i Norge, mens i for eksempel Alpene står ‘mountain research’ sterk gjennom nettverk og institutter.

Og dette mens fjellområdene i Norge dekker om lag halvparten av arealet i landet, men kun har 6 til 7 % av landets befolkning.

Det foreligger et strategidokument for fjell-forsk-nett, der forskerne understreker fem temaer som bør stå sentrale i kunnskapsinnsamlingen. For det første er det behov for kunnskap om hvordan tradisjonelle næringer kan bidra til utvikling av den nye økonomien. Dessuten ønsker de å rette fokuset mot friluftsliv, folkehelse og naturalhushold. De mener også at mobilitet og demografi og arealforvaltning og konflikthåndtering er viktige. Kunnskap om effektene av klimaendringer er også prioritert.

-Vi tror at vi sammen, som kunnskapsnettverk, kan gjøre disse temaer mer synlige.

Ikke minst blir Fjellkonferansen ‘På Norges tak’ i desember et viktig evenement for fjellforskerne. Konferansen arrangeres i samarbeid med det politiske Fjellnettverket, og retter seg mot politikken, forskingen, forvaltningen og næringslivet. –Her skal vi få en dialog med flere aktører om hva de mener er viktig for fjellområdene.

Nettverkets hjemmeside  skal bli plattformen der interesserte kan finne mer informasjon.