Vigdis Mathisen Olsvik

Vigdis Mathisen Olsvik har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Tromsø med tilleggsfagene historie og fransk, samt Ph.D. studier ved Syracuse University, USA og  NTNU, Trondheim. Hun har vært ansatt ved Østlandsforskning siden 1986, hvor hun er  tilknyttet forskningsgruppa Velferd, organisasjon og kommunikasjon (VOK). Tidligere arbeidspraksis omfatter stillinger som undervisningsassistent ved Syracuse University og forskningsassistent ved Institutt for Fredsforskning. I perioden 2007 - 2009 hadde hun et engasjement ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hennes fagområde er velferdstjenester med vekt på helse- og sosialtjenester, barn og unges oppvekstvilkår og forskning om funksjonshemming med fokus på vold og kvinner. Hun har lang erfaring med bruk av kvalitative metoder, samt evalueringer, brukerundersøkelser og kartlegginger.

Publikasjoner

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen

Notatet omhandler kartlegging av UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen. Grunnlaget for notatet er en spørreundersøkelse angående organisering av støttefunksjoner for digitalisering av utdanningen. Undersøkelsen er rettet mot institusjonsnivået, fakultetsnivået/fagavdelingsnivået og ledelse av støttetjenester ved...

Idealer og virkeligheter. Mangfold i Forsvaret. Sluttrapport fra prosjektet Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011-2014

Rapporten presenterer funn fra tre delprosjekter innenfor studien «Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret». De tre delprosjektene har tatt for seg «Sosialisering ved krigsskolene», «Veien til høyere militære stillinger» og «Yngre kvinnelige offiseres karriereveier»....
Side 1 av 812345...Siste »