Torhild Andersen

Torhild Andersen er utdannet cand.polit. i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, fra Universitetet i Tromsø i 1996. Hun har også videreutdanning i veiledning og coaching. Hun har arbeidserfaring fra kommunal og fylkeskommunal kultursektor, regionalutvikling og planlegging og undervisning ved høgskole. Andersen begynte ved Østlandsforskning i 1999 og har siden arbeidet da med problemstillinger knyttet til kommunal (og fylkeskommunal) organisering og endringsprosesser, forholdet mellom offentlig forvaltning og innbyggere/brukere og demokrati og deltakelse, samt læring i organisasjoner. Evalueringer av tiltak, prosjekt og endringer i offentlig sektor har vært sentralt i arbeidet ved Østlandsforskning. Hun har særlig jobbet med praksisnære prosjekt, som utviklingsprosjektet TaKT på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet, i perioden 2006 – 2008. I perioden 2007-2011 var hun forskningsleder for VOK- gruppen (velferd, organisasjon og kommune). Fra 2011 var Torhild Andersen daglig leder ved Fabrikken kulturnæringssenter i hel stilling. Fra mai 2013 arbeider hun i delt stilling mellom Fabrikken og Østlandsforskning.

Publikasjoner

Innovativ tålmodighet

Dette er sluttrapporten fra følgeevalueringen av Piloten, et prosjekt med mål om å etablere et nytt, langsiktig og forpliktende partnerskap mellom kommunene, næringslivet og forskningsintensive kunnskapsmiljøer i Oppland. Casene i prosjektet er tre innovasjonsprosjekt: Omsorg...

Omsorg 3.0

Omsorg 3.0 er Helseregion Sør-Gudbrandsdals delprosjekt i et nasjonalt innovasjonsprosjekt (Piloten) i regi av Fylkesmannen i Oppland, som i alt omfatter tre delpiloter. Målet med prosjektet Omsorg 3.0 har vært å utvikle og etablere ny...

Hvordan lykkes stort som små?

Mikrobedrifter har ofte utfordringer med utføring av «nedsstrøms-» og støtteaktiviteter, som økonomi, markedsføring/salg og strategisk planlegging /utvikling (innovasjon). Mikrobedrifter fra kulturelle næringer, reiselivs- og opplevelsesnæringer samt småskala matprodusenter i Finnmark, Møre og Romsdal og Buskerud...
Side 1 av 512345