Tor Arnesen

Tor Arnesen er sivilingeniør med teknisk biokjemi som spesialisering. Han har videre en magistergrad i filosofi. Han har vært ansatt i Østlandsforskning siden 1988. Han har tidligere jobbet ved Norges Tekniske Høgskole, i Industridepartementet og i Norsk Romsenter. Tor Arnesen sin forskning inkluderer studier av utvikling i og forvaltning av utmarksressurser, særlig med vekt på rekreasjon og fritidsboliger og mer generelt på vern og bruk av utmarka vår. Han arbeider også med næringsutvikling knyttet til energisektoren (vind og bioenergi, olje og gass). Videre jobber han med landskapsforskning, hva er et landskap og for hvem, og hvordan kan flerbruksinteresser i landskapet håndteres og utvikles. Arnesen er medredaktør i Tidsskriftet UTMARK. Han har videre det administrative ansvaret for IT-infrastrukturen i bedriften. 

Publikasjoner

Felles boligpolitikk i Nord-Gudbrandsdal

Bakgrunnen for utredningen er spørsmålet om potensial for en felles boligpolitikk for kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. Det skilles mellom (1) den sosial boligpolitikken og (2) den allmenne boligforsyningen. Kommunene i Nord-Gudbrandsdal kan utnytte Husbanken ordninger bedre,...
Side 1 av 1312345...10...Siste »