Per Kristian Alnes

Per Kristian Alnes er utdannet sosialøkonom fra UIO 1994. Han arbeidet i Vegdirektoratet fra 1994-1996 med trafikk- og økonomianalyser. I perioden 1996-2000 arbeidet han i Statistisk sentralbyrå (SSB), seksjon for samferdsel og reiseliv. I 1997 utviklet han lastebilkostnadsindekser. Øvrige arbeidsfelt i SSB var samferdselsdata for nasjonalregnskaps-/næringsstatistikk og etablering av et nytt system for årlige økonomiske statistikker (strukturstatistikk) med bakgrunn i en egen EU-forordning. I perioden 2000-2007 var han ansatt ved samferdselsavdelingen i Oppland fylkeskommune med oppgaver som kjøp av transporttjenester, inntekts- og kostnadsberegninger og brukerundersøkelser. Han har vært ansatt som forsker i ØF siden 2007. Som forsker har han i hovedsak arbeidet med regional næringsutvikling og økonomi. Han er prosjektleder i Norges Banks regionale nettverk - Innlandet.  Ved siden av arbeidet som forsker underviser han i kvantitativ metode på høgskolen i Lillehammer.

Publikasjoner

Lom som typisk turiststed

Dette notatet kartlegger besøkstall og varehandelsomsetning i kommunen gjennom året. Formålet er å få belyst sesongvariasjonene, som kan indikere hvor stor grad av varehandelsomsetningen som går til besøkende i vår- og høstmånedene.

Kommunereform. Kommuner i Nord-Østerdal. Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os

Rapporten belyser kommunereform for kommunene i Nord-Østerdal med bakgrunn i ekspertutvalgets kriterier. Beslutningsgrunnlaget bygger på tilgjengelig statistikk, kommunens egenvurderinger, en spørreundersøkelse og intervjuer med nøkkelpersoner. I tillegg til konsekvensene ved dagens struktur, belyses økt interkommunalt...
Side 1 av 812345...Siste »