Kjell Overvåg

Kjell Overvåg er samfunnsgeograf fra NTNU og Universitetet i Oslo, samt diplomkandidat i reiseliv fra Høgskolen i Lillehammer. Han er professor i reiselivsfag på Høgskolen i Innlandet. Overvåg har vært ansatt som forsker ved Østlandsforskning fra september 2003. I perioden 2009 - 2012 har han også hatt en bistilling som førsteamanuensis på Høgskolen i Lillehammer. Han har tidligere jobbet i konsulentselskaper, i offentlig forvaltning og i høgskolesektoren. Arbeidet har vært rettet mot næringsutvikling (særlig reiseliv), samfunnsplanlegging, regional utvikling og undervisning. Kjell Overvågs forskning omfatter temaer som fritidsboliger, reiseliv, mobilitet og flytting i rurale områder, fjellpolitikk og regionale analyser. I perioden 2012 - 2014 hadde han en post.doc og var prosjektleder for prosjektet "Mountain areas in Norway as attractive rural communities or urban recreational playgrounds: the challenges to a mountain policy". Prosjektet var finansiert gjennom DEMOSREG-programmet i Norges Forskningsråd.

Publikasjoner

Side 1 av 512345