Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON) avholder sin årlige konferanse i Lillehammer, 20.-22-november.  Konferansen i 2018 har fått tittelen Innovasjon i organisasjoner – utfordringer og muligheter og vil bli arrangert av Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i innlandet (HINN). Den nyfusjonerte høgskolen har et av landets største organisasjons- og ledelsesmiljøer.  NEON-konferansen 2018 vil bli det første store, felles samarbeidsprosjektet for dette nye instituttet.

Flere forskere fra Østlandsforskning har ansvar for en sesjon og deltar med en paper.

Følg med på NEONs nettsider for påmelding, programmet og oppdatert informasjon