Østlandsforskning er ansvarlig for å samle inn data til Norges Bank for region Innlandet. Næringslivsseminaret for partnere i Norges Bank regionalt nettverk blir hvert år invitert til et fagseminar om norsk og innlandets økonomi. I 2017 legges seminaret til Hamar, til Sparebank 1 Hedmarks lokaler, den 29. september. 
Se her for programmet: Næringslivsseminar 2017