Østlandsforskning er ansvarlig for å samle inn data til Norges Bank for region Innlandet. Næringslivsseminaret for partnere i Norges Bank regionalt nettverk blir hvert år invitert til et fagseminar om norsk og innlandets økonomi. I 2017 legges seminaret til Hamar, til Sparebank 1 Hedmarks lokaler. Fra Norges bank kommer vise-sentralbanksjef Jon Nicolaisen.