Vi inviterer til nasjonal konferanse med søkelys på rekruttering av ansatte til barnehagen, kjønnsdelt arbeidsmarked og innovasjon, 16. og 17. november. ‘Menn til berikelse eller besvær’ er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Likestillingssenteret, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Dronning Mauds Minne Høgskole.

Konferansen fokuserer på menns tilstedeværelse i barnehagen, hva som fremmer og hemmer menns bidrag og ønsket om å arbeide med de yngste barna. Forsker Tonje Lauritzen skal presentere resultatene fra Lekeressurs-prosjektet, som handler om å rekruttere gutter til barnehage-yrket.

Målgruppa for konferansen: ansatte i barnehage og SFO, fylke- og kommunerådgivere innen barnehage- og barnevernsektoren, ansatte ved høgskoler/universitet som utdanner barnehagelærere og ansatte i videregående skoler som utdanner barne- og ungdomsarbeidere.

Se hele programmet her (PDF)

Påmelding her (frist 1.september).