Nasjonal konferanse om Menn i helse. Rapporten med resultatene av følgeevalueringen legges fram den 14. juni.