Ordfører, rådmenn, opposisjonsledere og næringssjefer i 12 kommuner, samt representanter fra Oppland fylkeskommune, KS, LO, NHO, Innovasjon Norge og Visit Lillehammer samles i Lom for årets Gudbrandsdalsmøte den 19. og 20. oktober. Temaet er ‘By og fjell- moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping’. Målet er å jobbe fram et forslag til en felles satsing på samfunnsutvikling i Gudbrandsdalen og Lillehammer.

Østlandsforskning er medarrangør. Kjell Overvåg presenterer rapporten  Fritidsboliger og lokal verdiskaping. Tiltak og strategier. Tor Arnesen deltar i paneldebatten og gruppearbeidet.

Hele programmet kan lastes ned her (PDF)