Trude Helle Eide og Maria Røhnebæk presenterer funn som kommer frem i to nye rapporter om integrering av flyktninger på norske arbeidsplasser, 4. juni.

Østlandsforskning, NAV og Høgskolen i Innlandet inviterer til seminar der rapportene Motivasjon og hindre for inkludering av flyktninger og Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet presenteres.

Sentrale temaer er:

-Hva skal til for at arbeidsgivere ønsker og har muligheter for å tilrettelegge for inkludering og rekruttering av personer med fluktbakgrunn?

-Hvordan kan kommunenes introduksjonsprogram for flyktninger forbedres gjennom sterkere og nye former for samarbeid mellom Læringssenteret, NAV og arbeidsgivere?

-Hvordan få til gode samarbeidsmodeller i inkluderingsarbeidet?

Kommentarer fra:

Bjørn Lien, regiondirektør NAV Innlandet

Sverre Rudjord, kommunalsjef i Ringsaker kommune

Erik Fostervoll, direktør Scandic Hafjell Hotell

Seminaret finner sted 4. juni kl. 10.30-13.00 i Auditorium G på HINN avdeling Lillehammer.

Prosjektene som rapportene er basert på, er begge finansiert av FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.