Arbeidsgiverperspektiv på integrering av flyktninger

Trude Helle Eide og Maria Røhnebæk presenterer funn som kommer frem i to nye rapporter om integrering av flyktninger på norske arbeidsplasser, 4. juni. Østlandsforskning, NAV og Høgskolen i Innlandet inviterer til seminar der rapportene Motivasjon og hindre for inkludering av flyktninger og Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet presenteres. Sentrale temaer er: -Hva skal til… Les mer »

Fjellkonferansen

Mat, opplevelser og utvikling i fjellet er temaet for årets Fjellkonferansen, 28. og 29. mai i Valdres. Hans Olav Bråtå holder innlegget ‘Ølbrygging– gammel tradisjon med høy trendfaktor’ og  Tor Arnesen presenterer Fjellindeksen: Hvordan er utviklingen i fjellområdene? Se hele programmet her

Lansering rapport Menn i helse

Nasjonal konferanse om Menn i helse. Rapporten med resultatene av følgeevalueringen legges fram den 14. juni.