Integreringskonferansen 2018

Mari Bjerck og Torhild Andersen presenterer funn fra prosjektet ‘Rekruttering og inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn – et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet’, på Integreringskonferansen 2018, 25. og 26. april

Lansering rapport Menn i helse

Nasjonal konferanse om Menn i helse. Rapporten med resultatene av følgeevalueringen legges fram den 14. juni.