Gudbrandsdalsmøte

Ordfører, rådmenn, opposisjonsledere og næringssjefer i 12 kommuner, samt representanter fra Oppland fylkeskommune, KS, LO, NHO, Innovasjon Norge og Visit Lillehammer samles i Lom for årets Gudbrandsdalsmøte den 19. og 20. oktober. Temaet er ‘By og fjell- moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping’. Målet er å jobbe fram et forslag til en felles… Les mer »

Menn til berikelse eller besvær?

Vi inviterer til nasjonal konferanse med søkelys på rekruttering av ansatte til barnehagen, kjønnsdelt arbeidsmarked og innovasjon, 16. og 17. november. ‘Menn til berikelse eller besvær’ er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Likestillingssenteret, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Dronning Mauds Minne Høgskole. Konferansen fokuserer på menns tilstedeværelse i barnehagen, hva som fremmer og hemmer menns bidrag… Les mer »