Menn til berikelse eller besvær?

Vi inviterer til nasjonal konferanse med søkelys på rekruttering av ansatte til barnehagen, kjønnsdelt arbeidsmarked og innovasjon, 16. og 17. november. ‘Menn til berikelse eller besvær’ er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Likestillingssenteret, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Dronning Mauds Minne Høgskole. Konferansen fokuserer på menns tilstedeværelse i barnehagen, hva som fremmer og hemmer menns bidrag… Les mer »

Næringslivsseminar med Norges Bank

Østlandsforskning er ansvarlig for å samle inn data til Norges Bank for region Innlandet. Næringslivsseminaret for partnere i Norges Bank regionalt nettverk blir hvert år invitert til et fagseminar om norsk og innlandets økonomi. I 2017 legges seminaret til Hamar, til Sparebank 1 Hedmarks lokaler, den 29. september.  Se her for programmet: Næringslivsseminar 2017