Evaluering

Lekeressurs-prosjektet kan gi flere menn i barnehagen

Hva skal til for å få flere gutter til å velge en yrkeskarriere i barnehage? Prosjektet Lekeressurs, hvor ungdomsskolegutter jobber noen timer som lekekamerater i barnehager, kan absolutt regnes som et bra bidrag, konkluderer forskere. I går ble rapporten «Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen» presentert....Les mer
Ledig stilling

Vi søker kolleger!

Østlandsforskning ønsker å styrke staben med forskere innen feltet entreprenørskap i skolen, organisasjonslæring og innovasjon i arbeidslivet. Vi er spesielt ute etter deg som har pedagogisk utdanning på dr.gradsnivå og forskningserfaring fra grunn- eller videregående skole. Søkere med mastergradnivå er også aktuelle.  Det er en...Les mer
landbruk

Evaluerer lærlinger i landbruket

På oppdrag av Utdanningsdirektoratet evaluerer Østlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling forsøksordningen med lærlinger i landbruket. Forskerne skal følge et fireårig forsøk hvor elever i landbruks- og gartnerfag går to år på skolen og to år som lærling. Til nå har agronomutdanningen og gartnerutdanningen kun...Les mer
NAV

Ser på sosialhjelpsutbetalinger i Hamarregionen

Østlandsforskning skal på oppdrag fra Ringsaker kommune undersøke årsaker til de siste årenes økning i sosialhjelpsutbetalinger. -Økningen i sosialhjelpsutbetalingene er utfordrende for kommunens økonomi. I tillegg er det bekymringsfullt både sett fra et individuelt perspektiv og fra et større samfunnsperspektiv, sier prosjektleder Maria Røhnebæk. -Prosjektet...Les mer
kultur

Hvordan lykkes stort som små?

Trenger mikrobedrifter (bedrifter med 1-4 ansatte) innenfor kulturelle næringer andre typer virkemidler enn de tradisjonelle som forvaltes av Innovasjon Norge og Kulturrådet? Et nytt prosjekt skal forsøke å finne noen svar. Det har vært vanlig å gå ut fra at små bedrifters mangler når det...Les mer
Grenseforskning

Virker EUs tiltak for grensesamarbeid?

Østlandsforskning ønsker å måle hvilke effekter EU sin satsing på samarbeid i grenseregionene har. Sammen med det svenske CERUT (Centrum för forskning om regional utveckling) og Universitetet i Lisboa har Østlandsforskning søkt INTERREG-midler for å utforme et prosjekt som skal teste og videreutvikle en modell...Les mer
] Gå til blogg