NAV

Ser på sosialhjelpsutbetalinger i Hamarregionen

Østlandsforskning skal på oppdrag fra Ringsaker kommune undersøke årsaker til de siste årenes økning i sosialhjelpsutbetalinger. -Økningen i sosialhjelpsutbetalingene er utfordrende for kommunens økonomi. I tillegg er det bekymringsfullt både sett fra et individuelt perspektiv og fra et større samfunnsperspektiv, sier prosjektleder Maria Røhnebæk. -Prosjektet...Les mer
kultur

Hvordan lykkes stort som små?

Trenger mikrobedrifter (bedrifter med 1-4 ansatte) innenfor kulturelle næringer andre typer virkemidler enn de tradisjonelle som forvaltes av Innovasjon Norge og Kulturrådet? Et nytt prosjekt skal forsøke å finne noen svar. Det har vært vanlig å gå ut fra at små bedrifters mangler når det...Les mer
Grenseforskning

Virker EUs tiltak for grensesamarbeid?

Østlandsforskning ønsker å måle hvilke effekter EU sin satsing på samarbeid i grenseregionene har. Sammen med det svenske CERUT (Centrum för forskning om regional utveckling) og Universitetet i Lisboa har Østlandsforskning søkt INTERREG-midler for å utforme et prosjekt som skal teste og videreutvikle en modell...Les mer
NAV

Tar tak i viktig samfunnsutfordring

Hvordan kan økt institusjonelt samarbeid få flere flyktninger i arbeid? Hvor ligger utfordringene og mulighetene for Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik? Østlandsforskning setter nå i gang prosjektet ‘Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet - barrierer, drivere og mulighetsrom’, som skal gi økt kunnskap om arbeidslivstilknytting blant...Les mer
Reiseliv

God Påske- på hytta?

Halvparten av de som tar ferie i påska, drar på hytta. Er du en av dem som pakker bilen og reiser til din fritidsbolig i en annen kommune? Da spiller du en rolle i datagrunnlaget for kommunereformen. I rapporten Funksjonelle samfunnsområder- innspill til kommunereformarbeidet i...Les mer
kommunal forskning

Ny rapport om hvordan kommunene henger sammen

«Lillehammer, Øyer og Gausdal er uten tvil de mest integrerte og fungerer allerede i dag mer eller mindre som en enhet.» Dette skriver forskerne i rapporten Funksjonelle samfunnsområder. Innspill til kommunereformarbeidet i Oppland, som publiseres i dag. «Bo- og arbeidsmarkedet strekker seg over dagens kommunegrenser,...Les mer
produkter

Evaluering forebyggende tiltak Verdal

Østlandsforskning hjelper Verdal kommune med å evaluere sine forebyggingstiltak. Som så mange andre kommuner, har Verdal flere satsinger med ulike formål under paraplyen forebyggende tiltak. Dette handler om ungdomskontakt, fritidsbase, miljøteam og program som MOT og 'De utrolige årene'. Hvordan kan vi vite om slike...Les mer
] Gå til blogg