sykefravær

Ny bok om sykefravær i Norge og Sverige

I den nye boken Sjukfrånvarons dimensioner - svensk-norska jämförelser och analyser presenteres ulike dimensjoner ved sykefravær i Sverige og Norge, først og fremst i et sosialt perspektiv. Forfatterne er Vegard Johansen (Østlandsforskning) og Rolf Rønning (Østlandsforskning/Høgskolen i Lillehammer) har nylig utgitt boka i samarbeid med Gunnar Aronsson (Stockholms universitet), Staffan...Les mer
kommunal forskning

Ser på kommunereform i Trøndelag

Sammen med Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Telemarksforsking skal Østlandsforskning utrede framtidig kommunestruktur for kommunene Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer. Åtte personer fra de tre instituttene jobber nå med å samle inn og analysere data som skal gi de fire Inn-Trøndelagskommuner et beslutningsgrunnlag for kommunereformarbeid. Forskerne skal...Les mer
Næringsutvikling

Næringsslivsseminar ‘Utfordringer i Innlandets og Norges økonomi’

Gjennom Norges Bank regional nettverk Region Innland har bedrifter i Oppland og Hedmark innflytelse på Norges pengepolitikk. For å understreke samarbeidet møter sentrale personer fra Norges Bank sine informanter hver høst. I år ble næringslivsseminaret arrangert 13.november i Bøverbru på Toten. Her holdt visesentralbanksjef Jon Nicolaisen foredrag om utsiktene for norsk...Les mer
Reiseliv

Reiseliv Innlandet- sammenliknet med andre

Hva kan reiselivsdestinasjonene i Hedmark og Oppland lære av andre? På hvilke områdene gjør de det bra, hvor kan de gjøre det bedre? I forbindelse med VRI-prosjektet ‘Benchmarking reiseliv Innlandet’ har Østlandsforskning gjort en såkalt ‘performance benchmark’ av reiselivet i Innlandet, og sammenliknet destinasjonene i...Les mer
Reiseliv

Reiselivskonferansen ‘Enda bedre opplevelser’

Hva kan forskningen bidra med for å utvikle reiselivsbedrifter i Hedmark og Oppland? Hvordan kan virkemidlene innen forskning og utvikling (FoU) brukes? Disse spørsmål står sentrale på Reiselivskonferanse ‘Enda bedre opplevelser’ som arrangeres i Ringsaker den 22.oktober. Arrangøren er VRI Innlandet Reiseliv, Forskningsrådets satsing på...Les mer
] Gå til blogg