kommunal forskning

Notat om skolestruktur Lillehammer legges fram

Skolen er ikke avgjørende for om lokalsamfunnet og bygda består. Dette skriver forskerne Per Kristian Alnes og Tonje Lauritzen i notatet Skole- og barnehagestruktur i Lillehammer kommune, som legges fram i dag. Notatet, som skal bidra inn i kommunens strategiarbeid for fremtidens skole- og barnehagestruktur, kan lastes...Les mer
Pedagogikk

Studie om prosjektbasert læring for Krigsskolen

Østlandsforskning har på oppdrag av Krigsskolen gjennomført en litteraturstudie om prosjektbasert læring. Fokuset har vært å finne frem til kunnskap som kan bidra til å utvikle prosjektbasert læring som arbeidsform og læringsstrategi ved Krigsskolen. Rapporten kan lastes ned her. Forskningen har ulike forskningsfokus, metoder og viser...Les mer
sykefravær

Går på skolen selv om de er syke

I en ny artikkel i British Medical Journal Open (BMJ Open) ser forsker Vegard Johansen på utbredelsen av sykenærvær blant elever i ungdomsskole og videregående skole. Sykenærvær viser til det å gå på jobb selv om man er syk. Tidligere har Østlandsforskning gjort flere studier om sykefravær og...Les mer
skog

Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet

Kan Innlandet ta en sterk posisjon i det ‘grønne skiftet’?  Innlandet ønsker å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og Østlandsforskning skal lede sekretariatet for strategiarbeidet. ‘Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet’ er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune og ble vedtatt i...Les mer
kultur

Festivaler finansierer seg selv

-Det er mange som tror norske musikkfestivaler primært lever av offentlige tilskudd, men denne undersøkelsen viser jo et noe annet bilde, sier forsker Birgitta Ericsson. Hun har analysert tallene til ‘Nasjonal Festivalstatistikk’, som er samlet inn på oppdrag av Kunnskapsverket– Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer. Det viser...Les mer
regional utvikling

Regionale planer for villrein evaluert

Østlandsforskning har ledet evalueringen av Regionale planer for bruk og vern av villreinfjellene. Det er gjennomført casestudier av planene på Hardangervidda, Ottadalen og i Forollhogna når det gjelder planprosesser samt ivaretakelse av villreinens arealbehov og samfunnsutvikling. Dette er temaer som tradisjonelt skaper fastlåste interessekonflikter og...Les mer
mangfold

Besteforeldre uvurderlig for Forsvaret

Besteforeldre er en nødvendig ressurs for Forsvaret. De trår til både i hverdagen, ved øvelser og utenlandsoppdrag og er viktige for å kunne ha kvinner i forskjellige stillinger i organisasjonen. Dette konkluderer forskerne Olsvik og Lauritzen som er forfatterne bak rapporten ‘Stigespillet-Unge kvinners karriereløp i...Les mer
] Gå til blogg