bg3

30 år i 2014 !

Ser på Innlandets grønne gull

Østlandsforskning har engasjert skogseksperten Ivar Stuve for å være med på et benchmarkprosjekt for skognæringen i Innlandet. Prosjektet er et samarbeid mellom aktører i hele verdikjeden. Mjøsen Skog er ansvarlig for prosjektet.

Mjøsen Skog ønsker sammen med Glommen Skog, Transportfellesskapet Østlandet (TFØ), representanter for skogsentreprenørene, Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark å etablere et samarbeid om effektivisering av uttak, transport og omsetning av tømmer. Dette skal være basert på en benchmarking mot relevante konkurrentland. Stuve skal sammen med forsker Merethe Lerfald sammenlikne næringen med skogbruk i Sverige, Finland og Østerrike. forrest

Fokuset ligger på kostnadsforskjeller og hvorvidt de skyldes naturgitte forhold, myndighetsbestemte rammebetingelser eller måten man organiserer uttak, omsetning og transport på. Formålet er å avdekke om det er andre og mer effektive måter å jobbe på. Gjennom dette skal det avdekkes potensialer for kostnadsreduksjoner på 5 prosent.

Les mer …

Snakker om norsk fjellmat i Bilbao

‘Kvalitet fra fjellene: velstand for folk og territorier’ er årets overskrift for den europeiske fjellkonferanse Euromontana. 

Euromontana-logo-webFra Østlandsforskning deltar forskerne Tor Arnesen og Kjell Overvåg på konferansen som avholdes fra 22.-24. oktober i Bilbao, Spania. De skal holde et innlegg om norske fjellmattradisjoner og fokuserer på potensialet som ligger i det.

«Vi ønsker å gi våre samarbeidspartnere og fagfolk utenfor Norge et innblikk i den særegne strukturen i norsk landbruk og matproduksjon», sier fjellforsker Tor Arnesen.

Les mer …

Sentralbanksjefen kommer til Hamar

Hvordan går det med norsk og utenlandsk økonomi og hva betyr det for Innlandet?  31.oktober kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Hamar for å fortelle om dette. illustrasjon regionalt nettverk

I år er den 11. gang at Østlandsforskning i samarbeid met Sparebanken Hedmark arrangerer et næringslivsseminar for partnere i Norges Bank regionalt nettverk, region Innland. I tillegg til sentralbanksjefen kommer Ole Christian Bech-Moen for å snakke om Statens Pensjonsfond Utland.

Illustrasjonsbilde: skjermdump

Hvordan fungerer regionalt nettverk Innland?

Les mer …

Villrein som turistattraksjon

Hva kan villrein bety for turismen? Villreinforsker Hans Olav Bråtå skal holde et innlegg på VIII Convegno Mediterraneo di Sociologia del Turismo den 4. oktober. Konferansen er ved Universitetet i Calabria i Italia 2. til 5.oktober. Temaet er 'Turisme og livskvalitet. Mat, land, identitet- god og dårlig praksis'.villrein.arneNyaas

Bråtå vil diskutere hvordan villreinfjellet og historien om villrein kan brukes i forbindelse med reiseliv. Han presenterer viewpoint Snøhetta og massefangstanlegget på Formokampen som eksempler på ulike tilnærminger til temaet.

Bilde: Arne Nyaas

 

Side 1 av 26