bg3

Nytt byregionprosjekt

Østlandsforskning skal bistå flere regioner med kunnskapsinnhenting i forbindelse med Byregionprosjektet (ByR).  ØF jobber sammen med Trøndelag forskning og utvikling for å se på mulighetene rundt Rana kommune i Nordland. Formålet er å øke kunnskapsgrunnlaget om samarbeid i Rana-regionen. Dette skal på sikt øke veksten i Nordlandsområdet. rana fjord

Utviklingsprosjektet ByR er startet av kommunal- og moderniseringsdepartementet og ser på 33 byregioner i hele Norge.  «Vi er fullt i gang med ByRprosjektet i Lillehammerregion. Vi ligger derfor et hestehode foran mange andre regioner, som fortsatt er i startfasen», forklarer prosjektleder Torhild Andersen.

Les mer …

Avskjed fra Mr. Østlandsforskning

I 20 år har Morten Ørbeck vært Mister Østlandsforskning - som forsker, forskningsleder, motoren bak Hamarkontoret og som direktør i to perioder. I dag er kapittelet slutt og nå begynner han som dekan ved Høgskolen i Hedmark på Hamar.

Morten-OErbeck-OEstlandsforkning imagelargeKontoret i den gule bygningen i Skolegata på Hamar skal ryddes. Kolleger tar over forskningsprosjektene. E-postadressen, som har vært den sammen i 20 år, må likevel få leve litt til. "Tenk hvor mange steder i verden adressen ligger. Den får jeg aldri oppdatert."

Morten Ørbeck er nok ikke en sentimental type. Men på den offisielt siste dagen på jobben i Østlandsforskning (ØF) må han få lov å se litt tilbake. Han har loset organisasjonen gjennom tunge økonomiske tider og vært med på omstruktureringen fra stiftelsen til AS. Ikke minst jobbet han med etterslepet av brannen som i 2007 la lokalene på Lillehammer i aske. "Det høres rart ut, men brannen førte også mye bra med seg. Den satt i gang den interne dugnadsånden. 19 timer etterpå var vi i drift igjen. Og de nye lokalene i Storgata ble jo en utrolig bra nødløsning når vi først måtte forlate Storhove.''

Les mer …

Folk i Oppland trives

I dag legges resultatene av ‘Folkehelse og levekår i Oppland’ fram. Her kommer det fram at 90 prosent av fylkets beboere trives godt i sin kommune, mot 77 prosent ellers i landet. Få opplendinger ønsker å flytte og de fleste sier de er ganske godt fornøyde med det sosiale miljøet i nabolaget.

De viktigste motivene for å bo et sted er, blant andre, trygghet i nærmiljøet, lite kriminalitet, at det er barnevennlig, god tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv. Det er færre røykere i Oppland enn på landsbasis, men det er en høyere andel som har høy kroppsmasseindeks (BMI)

73 prosent angir at helsa er god eller meget god, og dette er litt under nasjonale tall (76 prosent). Samtidig rapporterer 78 prosent i Oppland at tannhelsa er god eller meget god, og dette er noe høyere enn tall på landsbasis (73 prosent).

Vegard Johansen og Kari Batt-Rawden ved Østlandsforskning har, på oppdrag fra Oppland fylkeskommune, gjennomført undersøkelsen i 2013 og 2014. Dette er den største folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland noensinne. Et representativt utvalg av 22.000 personer fra 23 kommuner ble invitert til å bidra i spørreundersøkelsen. I underkant av 8000 besvarte spørreskjemaet, et svarprosent på 36 prosent.

Funnene er presentert i en hovedrapport for Oppland fylke og seks regionnotaterI notatene gis også tallene for kommunene i regionene Lillehammer, Hadeland, Valdres, Gjøvik, Nord-Gudbrandsdal og Midt-Gudbrandsdal. Resultatene av undersøkelsen presenteres også i Fylkestinget 15. oktober og i alle regionrådene i løpet av høsten.

 

Invitasjon til frokostseminar

I Norge og EU har det vært en målrettet satsing på entreprenorskapentreprenørskapsutdanning de siste årene. Forskere ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Østlandsforskning har siden 2010 gjennomført en følgeforskning av den norske satsingen. 

Mange av resultatene fra forskningen presenteres i den nye boken Entreprenørskapsutdanning i Norge: tilnærminger, utbredelse og effekter. Onsdag 24. september klokken 08.30 til 10.00 inviterer Østlandsforskning, NIFU og Fagbokforlaget til et frokostseminar hvor vi vil belyse ulike sider ved norsk entreprenørskapsutdanning.

Les mer …

Side 1 av 25