Jenter har oftere en lederstilling i Ungdomsbedrift.
entreprenørskap

Ungdomsbedrift kan skape gründerjenter

Betydningen av å delta i Ungdomsbedrift (UB) er størst for jenter. Dette skriver forsker Vegard Johansen i en ny artikkel i tidsskriftet Education + Training. Generelt gjelder at deltakelse i prosjektet Ungdomsbedrift på videregående skole øker sannsynligheten for at ungdom ønsker å starte en egen bedrift, men for jenter...Les mer
kommunal forskning

-Kan spare opptil 12 millioner ved kommunereform

Innsparingspotensialet for en ny kommune i Midt-Gudbrandsdalen ligger i området 7-12 millioner kroner. Dette konkluderer forskere Per Olav Lund og Katrine Gløtvold-Solbu i en utredning for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen. Østlandsforskning har på oppdrag fra kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu utredet de økonomiske konsekvensene av en kommunesammenslåing....Les mer
entreprenørskap

Namibiske entreprenører vil gjøre en forskjell

Bidra til en positiv samfunnsutvikling er det viktigste motivet for ungdommer i Namibia som ønsker å bli selvstendig næringsdrivende. «I want to make a difference in my country», svarer en av entreprenørene i Østlandsforsknings nye studie: Tracing study in Namibia. 700 unge Namibiere har i november 2015 svart på...Les mer
kommunal forskning

Anbefaler endringer i Hamars skolestruktur

Større elevgrupper på trinnene, skoleutbygging, justering av skolekretsgrenser og forskriftsendringer. Forskere ved Østlandsforskning kommer med en rekke anbefalinger i rapporten Skolestruktur i Hamar kommune, som presenteres i dag. Skolestruktur Hamar Hamar har ni kommunale skoler på barnetrinnet og tre kommunale skoler på ungdomstrinnet. I tillegg er...Les mer
Internasjonalt samarbeid

Horisont 2020-prosjekt om sosial innovasjon

Østlandsforskning er deltaker i et europeisk samarbeid om å utvikle kunnskap og policy for å fremme sosial innovasjon i marginale rurale områder. Prosjektet har tittelen ‘Social Innovation in Marginal Rural Areas’ (SIMRA) og finansieres gjennom EUs forskningsprogram Horisont 2020. –Prosjektet gir instituttets fagmiljø en solid...Les mer
Reiseliv

Forskerhjelp for Destinasjon Sjusjøen

Hvordan kan Destinasjon Sjusjøen bli bedre på salg og markedsføring? Hva hindrer og hva fremmer en profesjonalisering? Nå får Sjusjøen forskerhjelp for å finne ut mer om dette. Sjusjøen er ett av Norges mest kjente og populære feriesteder og er en del av Norges største...Les mer
] Gå til blogg