Ansatte

To nye forskere på plass

Nå utvides staben i Østlandsforskning og to nye forskere er på plass. Asbjørn Kårstein (1966) kommer til å forsterke Hamar-kontoret og Stine Kvamme (1988) har tiltrådt i Storgata på Lillehammer. Med Asbjørn Kårstein ansetter Østlandsforskning en allsidig forsker. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik...Les mer
Organisering

Ny styreleder i Østlandsforskning AS

I generalforsamling den 28.april ble Hilde Ulvatne Marthinsen valgt til ny styreleder (for 1 år) i Østlandsforskning AS. Hun er samtidig valgt inn i styret for 2 år. Marthinsen overtar lederrollen etter Mari Skjærstad, som har vært styreleder i to perioder. Skjærstad ble i dagens...Les mer
Fjell

Sentralt i Euromontana nettverk

Forsker Tor Arnesen er kandidat til en av de tre styreplasser Norge har i det europeiske nettverket for fjellregioner Euromontana. Det ville være første gang et norsk forskningsinstitutt blir representert i styret til interesseorganisasjonen som representerer 75 medlemmer fra 20 forskjellige land. Euromontana jobber for...Les mer
kommunal forskning

Rapporten kommunereform Hamarregionen ferdig

Utredningen Østlandsforskning, Telemarksforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling har gjort for fire kommuner i Hamarregionen, er ferdig. Rapporten er lagt fram og kan lastes ned her.  I lys av kommunereformen og det mandat som ble vedtatt i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker, har kommunene ønsket å...Les mer
skog

Nå går det åt skauen

Nå går det åt skauen! er tittelen på et debattinnlegg fra forsker Tor Arnesen i den nyeste utgaven av Norsk Skogbruk. Arnesen har tegnet et figur som viser at norske skogeiere er aktive i mange ledd framover i verdikjeden og at de samarbeider på kryss og...Les mer
landbruk

Vern av Hjerkinn skytefelt: konsekvenser for landbruket

Veger og tilgjengelighet er viktig for landbruksnæringen i Dovre og Lesja. Dette har betydning for vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Dette konkluderer forsker Hans Olav Bråtå i rapporten Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt - Konsekvenser for landbruket av to vernealternativ, som publiseres i dag. Stortinget...Les mer
] Gå til blogg