of logo mindre

Logg inn:

ØF-nyheter

feed-image Abonner via RSS

bg3

Vil du jobbe hos oss?

Østlandsforskning er inne i en rekrutteringsprosess og ønsker flere samfunnsforskere. Vi søker forskere som ønsker å jobbe innenforstillinger 3 edig disse temaområdene:

  • Folkehelse og helsefremmende arbeid
  • Læring og innovasjon, herunder entreprenørskap i skolen
  • Regional utvikling og regionale innovasjonssystemer

For nærmere informasjon om stillingene kan du lese fullstendig utlysning ved å følge denne lenken.

Du kan også kontakte forskningleder Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller direktør Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for opplysninger om stillingene.

Ensidig om lærernes arbeidstid

Forskerne Maria Røhnebæk og Tonje Lauritzen har den siste uken hatt en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen og Hamar Arbeiderblad hvor de etterlyser flere nyanser i debatten om lærernes arbeidstid.

I debatten har det vært et stort fokus på argumentene for hvorfor mer styring av lærernes arbeidstid er uheldig. I denne kronikken etterlyser forskerne en mer nyansert debatt, hvor argumentene for hvorfor det legges opp til endringer også kommer til uttrykk.  Argumentene for mer styring av arbeidstiden er knyttet til behov for mer tid til samarbeid og kompetansedeling. Budskapet i kronikken er at dette også må løftes frem når man diskuterer lærernes arbeidstid.

Du kan lese kronikken ved å følge denne lenken.

Etablering av nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer

Østlandsforskning er deltaker i teamet som er innstilt av departementet for å etablere et nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer. Senteret skal ledes av Høgskolen i Lillehammer (HiL) ved Tone Haraldsen, som er dekan ved Avdeling for Samfunnsvitenskap.

Tone Haraldsen var tidligere direktør i Østlandsforskning, og gjennomførte i sin tid ved Østlandsforskning de to første kartleggingene av kulturnæringene i Norge:

Fra Østlandsforskning deltar primært forskerne Birgitta Ericsson og Atle Hauge. Mer om sammensetningen av teamet og tankene bak senteretableringen kan leses på HiLs hjemmeside.

Nettverk for forskning på fjellområder i Norge

fjellforskFjellmuseet i Lom var den 11. juni møtestedet for ni forskningsinstitusjoner, Fjellregionsamarbeidet og Oppland fylkeskommune.

På møtet ble det besluttet å etablere et forskernettverk for forskning på utviklingen i fjellområder i Norge. Nettverket er foreløpig gitt navnet «Fjell-forsk-nett». Østlandsforskning, Vestlandsforskning, Senter for Bygdeforskning og Nordlandsforskning skal lede arbeidet med den videre utviklingen av nettverket. Oppland fylkeskommune støtter utviklingen av nettverket med utviklingsmidler rettet mot fjellområdene. Fjellområdene i Norge dekker om lag halvparten av arealet i landet men har kun 6 – 7 % av landets befolkning. I fjellområdene er det store distriktspolitiske utfordringer, og i motsetning til kystområdene opplever fjellområdene en langt svakere samfunnsutvikling.

Les mer …

Side 1 av 23