entreprenørskap

Entreprenørskap i skole gir mersmak

Deltakelse i prosjektet Ungdomsbedrift (UB) i videregående skole øker andelen jenter og gutter som ser det som sannsynlig at de vil starte og drive en bedrift.  Dette er ett av funnene i Vegard Johansen sin nye artikkel i tidsskriftet Journal of Education and Work. Av studien går det...Les mer
Ansatte

Tord Willumsen starter i Østlandsforskning

Vi er glade for å ønske Tord Willumsen (42) velkommen som vår nye kollega. Willumsen har en bred fagkrets som spenner fra historie og religionsvitenskap til teologi og russisk språk og litteratur. Han har de siste årene vært ansatt på universitetet i Tromsø, først som...Les mer
entreprenørskap

KUF-midler til etablering av SEG

Kompetanse- universitets- og forskningsfondet (KUF) i Oppland AS har gitt medfinansiering til utviklingsprosessen for etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG). Østlandsforskning har siden høsten 2015 arbeidet med sitt initiativ om etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen. Målet med et slik forskningssenter er...Les mer
Ansatte

To nye forskere på plass

Nå utvides staben i Østlandsforskning og to nye forskere er på plass. Asbjørn Kårstein (1966) kommer til å forsterke Hamar-kontoret og Stine Kvamme (1988) har tiltrådt i Storgata på Lillehammer. Med Asbjørn Kårstein ansetter Østlandsforskning en allsidig forsker. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik...Les mer
Organisering

Ny styreleder i Østlandsforskning AS

I generalforsamling den 28.april ble Hilde Ulvatne Marthinsen valgt til ny styreleder (for 1 år) i Østlandsforskning AS. Hun er samtidig valgt inn i styret for 2 år. Marthinsen overtar lederrollen etter Mari Skjærstad, som har vært styreleder i to perioder. Skjærstad ble i dagens...Les mer
] Gå til blogg