Foto: Len Matthews
mangfold

One size passer ikke alle

Forsvaret bør tilby flere karriereløp tilpasset kvinners ulike livsfaser og ulike ansvarsområder uten at kvinnene taper på det karriere- og lønnsmessig. Det viser seg at kvinners karriereforløp er annerledes enn menns og det gjør at det er behov for andre tilpasninger i organisasjonen som nå...Les mer
mangfold

Hvordan lykkes med å rekruttere menn?

Nå skal det forskes mer på unge gutter som jobber i barnehage. Regional forskingsfond Innlandet har bevilget 1,8 millioner kroner for å legge lekeressurs-prosjektet under lupen. I lekeressurs-prosjektet jobber gutter fra ungdomsskolen noen uker i barnehagen som lekekamerat. Formålet er å gjøre guttene kjent med...Les mer
Internasjonalt samarbeid

Fra Alpene til Storgata

I nord-Italia er han vant til å ha omkring 350 kolleger fra 36 nasjoner. Østlandsforskning i sommermodus er en litt annen opplevelse. Men akkurat nå kan Thomas Streifeneder ikke tenke seg et bedre sted for et forskeropphold. På Lillehammerkontoret finner han ro til å skrive et...Les mer
landbruk

Familien er avgjørende for bondens læring

Forholdet mellom bonden og nærstående i form av ektefeller eller samboer er avgjørende for læring og for videreutvikling av gårdsbruk. Dette skriver forsker Bjørnar Sæther i notatet Hvordan lærer bønder i Oppland. Rapport fra et forprosjekt. -Kona betyr mye, selv om hun ikke er ekspert,...Les mer
Evaluering

Fornøyd med evalueringsopplæring

Ungdomskontakt, fritidsbase, miljøteam, MOT, De utrolige årene… Det mangler ikke på forebyggende tiltak og ungdomsprogrammer i Verdal kommune. Men virker disse satsingene egentlig? Kommunen ønsket å lære mer og tok kontakt med Østlandsforsknings eksperter på evaluering. -Vi har en todelt målsetting, forteller Frode Kvittem, Kommunalsjef oppvekst...Les mer
kommunal forskning

Hamarskolen under lupen

På oppdrag fra Hamar kommune skal Østlandsforskning utrede skolestrukturen i Hamar.  Forskerne skal blant annet belyse kommunens og grunnskolens økonomiske rammebetingelser, elevtallsutvikling, organisering av skolene og kostnader ved drift av ulike skoletyper, samfunnsmessige forhold knyttet til skolestruktur og mulige endringstiltak. Hamar har 9 kommunale skoler...Les mer
kommunal forskning

Anbefalinger til Tynset kommune

På oppdrag fra Tynset kommune har Østlandsforskning og Feste NordØst utført to utredninger som danner kunnskapsgrunnlaget i kommunedelplanarbeidet for Tynset sentrum. Dette har resultert i to rapporter med anbefalinger som legges fram i dag. Forskerne kommer med flere konkrete forslag til tiltak for å løse utfordringene Tynset...Les mer
] Gå til blogg