Summer-time-free-license-CC0 (1)
Evaluering

Fornøyd med evalueringsopplæring

Ungdomskontakt, fritidsbase, miljøteam, MOT, De utrolige årene… Det mangler ikke på forebyggende tiltak og ungdomsprogrammer i Verdal kommune. Men virker disse satsingene egentlig? Kommunen ønsket å lære mer og tok kontakt med Østlandsforsknings eksperter på evaluering. -Vi har en todelt målsetting, forteller Frode Kvittem, Kommunalsjef oppvekst...Les mer
kommunal forskning

Hamarskolen under lupen

På oppdrag fra Hamar kommune skal Østlandsforskning utrede skolestrukturen i Hamar.  Forskerne skal blant annet belyse kommunens og grunnskolens økonomiske rammebetingelser, elevtallsutvikling, organisering av skolene og kostnader ved drift av ulike skoletyper, samfunnsmessige forhold knyttet til skolestruktur og mulige endringstiltak. Hamar har 9 kommunale skoler...Les mer
kommunal forskning

Anbefalinger til Tynset kommune

På oppdrag fra Tynset kommune har Østlandsforskning og Feste NordØst utført to utredninger som danner kunnskapsgrunnlaget i kommunedelplanarbeidet for Tynset sentrum. Dette har resultert i to rapporter med anbefalinger som legges fram i dag. Forskerne kommer med flere konkrete forslag til tiltak for å løse utfordringene Tynset...Les mer
mangfold

Ønsker mer åpenhet rundt kvotering i Forsvaret

Forsvaret bør ha større åpenhet rundt hvilke former for kvotering som finnes og brukes. Dette er en av anbefalingene Østlandsforskning gjør når resultatene fra prosjektet ‘Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse’ presenteres i dag. På oppdrag fra Forsvarsdepartmentet har Østlandsforskning i perioden 2011-2014 gjennomført et stort forskningsprosjekt...Les mer
Reiseliv

Får forskerhjelp for å brygge bjørkeøl

Arthur Bredli går rundt i bjørkeskogen i Espedalen og borer hull i trærne. Han setter en slange i hullet og lar sevjen piple i kannen. Hjemme på Espedalen Fjellbryggeri, som er en del av Ruten Fjellstue, ligger det 400 liter bjørkesevje i fryseren. Klar for å...Les mer
Fjell

‘Bruk villrein i markedsføring av Norge’

En arbeidsgruppe, ledet av forsker Hans Olav Bråtå, anbefaler at villreinen og villreinfjellet blir en del av markedsføringen av Norge og historien om Norge. Denne historien er så unik at den gir et godt utgangspunkt for en slik satsing. Samtidig er det trender innen reiselivet...Les mer
] Gå til blogg